Objet d'art céramique

Objet d'art avec céramique en 8708 Männedorf.

  • Verklebung: weber tras pro, vergütet mit weber emulsion
  • Verfugung: weber FM D126
  • Unternehmer / Verarbeiter: Hans Zurbriggen, Windlach